Pátek (zas) u rybníka

Žádné komentáře u textu s názvem Pátek (zas) u rybníka
Další postřehy z budování stezky a pokus s přehrávkou hlasu.
Dnes jsem v poledne vyzkoušel, jestli není někde kolem přítoku do Červenského rybníka modráček. Nebyl. Takže jsem chytací náčiní nechal v klidu odpočívat.
Nabídnu ale nové tři fotografie z trasy a poskytnu k nim komentář.
Koukal jsem, že odpadky jsou už v pytlích, houby rostou a ptáci zpívají.
První fotografie se pohledem otáčí proti směru putování, aby ukázala, jak krásná vycházka to bude. Vlevo je těleso vyschlého mlýnského náhonu, vpravo hladina rybníka. Kdysi dávno na těchto hlavatých vrbách hnízdily divoké kachny.
Dále nabízím snímek, na němž je jeden z dlouhé řady mezníků. Informace k tomuto pěknému objevu teprve sháním. Ale určitě je na tabuli zmíním.
A třetím obrázkem je pohled na bývalou bahnitou šíji, zabíhající do rybníka. Dnes na ni rostou stromy, rákosí a pro bahňáky to už není. Dříve se muselo pravidelně dvakrát ročně náletovou vegetaci odstraňovat, aby bahna mohla ptáky přitáhnout. Je ale pravda, že stále sem do příbřežních mělčin přistávají mnohé kachny a na břeh i vystupují. Zaletují sem čápi, volavky a v konci léta i nějací bahňáci. Ale jen tací, kteří mají rádi brodění ve vodě. Břeh jim nic nenabízí – navíc se tam necítí bezpečně.
To je místo, které jsem posledně zmiňoval.
Odtud lze potom sledovat ptáky třeba stativovým dalekohledem. Červenský rybník patří ke třem největším na Mladoboleslavsku, ale podobně jako všechny má hladinu v létě bez kachen. A teď opravdu nemám na mysli ony zdegenerovance, vysazované uměle.
Je odtud celá řada zajímavých hlášení kroužkovaných ptáků, výběr se na tabuli objeví.
Z šesti expozic jsem si jednu přeci jen zamluvil a kompletně ji připravím. Bude to právě ta nedaleko odtud a vy ji poznáte. Bude patřit celá ptactvu až na ty mezní kameny, které přidám.
Když tam člověk pobývá pravidelně a zjara, jak ptáci přibývají, nestačí se divit, co se tam děje. Nejkrásnějším objevem je Dendrocopos minor a vy si tu radost najděte. Zítra ho sem vložím na fotografii. Už nikde nejsou, tady podmínky drží. Staré stromy, bohatá potravní nabídka a máme toho ptáčka kousek od tabule!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *