Seznam prací

Žádné komentáře u textu s názvem Seznam prací
Seznam prací,
vztahujících se k ornitologickému výzkumu SV části Mladoboleslavska, zúženého v specializaci.
Kverek P. 1986: Hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) u Mladé Boleslavi. Zprávy ČSO 29: 7-8.
Kverek P. 1991: Sledování hnízdní populace slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na
Mladoboleslavsku. Zprávy ČSO 33: 33-37.
Kverek P. 1992: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) na úpatí
Českého ráje. Panurus 4: 73-76.
Kverek P. 1998: Dochází ke křížení slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) se slavíkem
tmavým (Luscinia luscinia)? Panurus 9: 99-102.
Kverek P. 2002: Další kříženec slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) se slavíkem
tmavým (Luscinia luscinia). Sylvia 38: 67-70.
Kverek P. 2006: Výsledky kroužkování ptáků při jihozápadní hranici Českého ráje. 50 let
CHKO Český ráj. Z Českého ráje a Podkrkonoší (Supplementum 11): 194-7.
Kverek P. 2007: Pozor na možné křížence slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) se
slavíkem tmavým (Luscinia luscinia). Kroužkovatel 3: 21-23.
Kverek P: 2007: Vybrané výsledky kroužkování hnízdní populace slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku. Panurus 16: 25-30.
Kverek P. 2008: Pelichání adultních slavíků obecných (Luscinia megarhynchos) na
Mladoboleslavsku. Panurus 17: 43-52.
Kverek P.; Storchová R.; Reif J. &Nachman M. W. 2008: Výskyt křížence slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a slavíka tmavého (Luscinia luscinia) na území České republiky potvrzen genetickou analýzou. Sylvia 43: 16-25.
Kverek P. 2009: Poznámky k odchytům a kroužkování slavíků. Kroužkovatel 7.
Kverek P. 2009: Poznámky k juvenilnímu pelichání slavíka obecného (Luscinia megarhynchos). Panurus 18: 23-28.
Reifova R.; Kverek P.; Reif J. 2011: The first record of a female hybrid between the
Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) and the Thrush Nightingale (Luscinia
luscinia) in nature. Journal of Ornitology 152: 1063-68.
Dubska L.; Literak I.; Kverek P.; Roubalova E.; Kocianova E.; Taragelova V. 2012: Tick-
borne zoonotic pathogens in ticks feeding on the common nightingale including a novel
strain of Rickettsia sp. . Ticks and Tick-borne Diseases 3 (2012): 265-68.
Capek M.; Literak I.; Kocianova E.; Sychra O.; Najer T.; Trnka A.; Kverek P. 2014: Tick of
the Hyalomma marginatum complex transported by migratory birds into Central Europe.
Ticks and Tick-borne Diseases 5 (2014): 489-93.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php