Nádherné téma

Žádné komentáře u textu s názvem Nádherné téma
Kraj uherských slavíků. Tak to je vážení jedna z kapitolek spisovatele spisovatelů – ano, tak já ho dávno vidím a je mi obrovským vzorem – Míly Nevrlého z knížky Větrné toulání.
Kdyby tu seděl vedle mne, nebude se zlobit za těch pár vypůjčených vět. Navodit to prostě musím:
Řeka Latorica tehdy ještě tekla původním korytem. Prodral jsem se k ní houštinami, ze kterých vyletovaly tisíce komárů a bodavých mušek. V houštinách zpívali slavíci tmaví, (dříve se tomu druhu říkalo slavík uherský), kteří v Čechách nežijí. Zpívali tak, až se les otřásal. Hlasitě. Pěnodějky potřísnily stromy hlenovitým výměškem, zem byla pokryta bílým topolovým semenem. Kopřivy a pavučiny…
Kdo chytal slavíky tmavé v hnízdním prostředí, ví, že to tak je. Že to autor přečetl přesně. Jsou jiní ti ptáci, jiní než slavík obecný, kterého máme tady. Kdybych bydlel u východoslovenské Latorice či polské Prosny, nabral bych si úkolů kolem tmavých slavíků, že bych je neunesl! Posunul bych znalosti o druhu, vím to bezpečně. Je ve mně chuť a to půl vítězství.
Kdo s nimi prožije jediný den, nikdy nezapomene. Jsou nám vzácní, to ano, ale neplatí, že by u nás nebyli. Problém je, že když zpívají tady, často je repertoár divný. Ornitolog takového „uhra“ ani rozpoznat nemusí, nemá-li jej možnost držet v ruce.
To na tradičních hnízdištích je situace jiná. Tam je jejich zpěv opravdu hlučný. Lze si jej ale zamilovat velmi snadno. Přednes je členitější jakoby váhavý. Sloky oddělené. Obsahuje mnoho hrdelních zvuků, a když jste opravdu blízko, jde o silný zážitek. Slavík tmavý je prostě slavík tmavý.
Jedna z otázek, kterou si kladu – jak to, že se druh nešířil z východu přes Moravu? Pokud k nám sporadicky zasahuje, bude se jednat o ptáky z nedalekých hnízdišť severněji, z Polska či bývalé NDR.
Slavíci tmaví odlétají na jih koncem prázdnin. Pak je lze kroužkovat i u nás během nočních odchytů. Jde však převládajícně o ptáky tohoroční, tedy mláďata. Takový výsledek už máme.
Slavíci tmaví.
Je to podobné, jako když od modráčků ze slatí přejdete do rašeliny. Od středoevropských k tundrovým. Ohromné svátky, kdy srdci se nechce domů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php