Výhodičkáři

Žádné komentáře u textu s názvem Výhodičkáři

Tak to v knize o kroužkování slavíků samozřejmě nebude, ale o zvýhodněních se objeví opravdu dost. Jak to na blogu dnes „postnout“ a přitom příliš nevyzradit?

Kdo při odchytech má ptáky za „úlovky“, je lovec. Kdo v nich zří podklady k vědeckým účelům při výjimce ze zákona, je vědec. Třeba amatérský, ale je. Téma ke kroužkovateli předkládá jednu provokaci za druhou. Předpisy a doporučení, které má k práci, jsou v onom duchu vedeny bezezbytku. Co bude v knize o chytání a určování tedy? Změť domněnek a básnění o krajině? Tentokrát ne.

Nadpis míří k zvýhodněným. Najít/objevit tuto sortu ptáků je naprosto základním předpokladem nejen kroužkování, i pohledu komplexního na ptactvo. Nesvedu to z hlavy u taxonů všech, specializuji se na vybrané, tam bych se snažit tedy měl za každou cenu, jinde si vypomohu hledáním. V předpisech tak stojí, ovšem ne každý si zapamatoval či praktikuje.

V determinaci je základním kamenem moderního stavění se k úkolům znát cykly pelichání a těmi se nechat dovést k verdiktům. Nepoznáme-li, zda jedinec je tohoroční či víceletý, jsme v háji a vykolejeni z jízdy za poznáním. Takových karambolů po tiskovinách najdeme spousty a třeba se držet na pozoru.

Přečká-li slavík období prvního outfitu a třeba i cesty za sluncem, přijde zvýhodnění. Křídla s ocasem příště budou delší, pokryv nepropustnější, kosti po těle tvrdší a vzdušnější, k zimovišti se vydá docela jinak. A též dřív přiletí k „nevyjedenému krámu“, což je sice sobecké, ale tu vlastnost odsuzují jenom lidé, občas. Vše, co je ku zisku, se dávno počítá. Potkávám tyto borce na dubnových lokalitách připravené bouřit. Slavíci jsou nesnášenliví obecně a tady vlastnost graduje. Jen pro čas vyhlížejícího zpívání zakryjí takticky nesnášenlivost a budou se dvořit. Pro následné uplatnění genů. Jakmile ovšem vyvedou, vrátí se staré. Pelichat budou, pokud to půjde, sami a podobně vystoupají pod mapu letní oblohy. Mladí se s uzlíčkem poděděného i čerstvě nasbíraného vydají zahrát si tvrdě o život. Pokud se zadaří, na jaře přiletí též. Často ale spíš „zaplakat nad výdělkem“.

Badatel všímá si rozdílů těchto, a s „materiálem“ pečlivě utříděným, zkouší se vyhýbat problematizující ukvapenosti. Ta spolu s jinými, radosti snaží se ubrat, aby se badatel v oslavách náhodou neutopil.

Jo, a začali zahradou táhnout lesní ptáci…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php