Návrat do společnosti

Žádné komentáře u textu s názvem Návrat do společnosti

Srpen se za pár dnů vytratí z krajiny a tím budou ukončeny i noční odchyty slavíků 2020. Začátkem září dojde tradičně už jen k jednorázovému otestování temné oblohy a tečka bude tím dokonalá. Pak se výsledky zapíší, uloží a přijde fáze prohledávání. A taky vzpomínek. Jak přestanu přenocovat v autě převážně nevyspalý, vrátím se do společnosti vás ostatních. Lidí, kteří si podobné nechcete či nemůžete dovolit i proto, že prostě ráno vstáváte za povinnostmi. Vrátím se naplno do pracovního procesu a těšit se budu na léto příští.

Letošní sběr je natolik vydařený, že již teď tuším posun v bádání. A to si ještě dovoluji s podporou štěstí doufat ve výsledky průběžně přicházející z kroužkování. Dosažený počet kroužkovanců naději dává.

Nasazení, které tento typ výzkumu vyžaduje, je značné, únava se projevuje i tak, že časem člověk téměř celý den prospí. Ne, že by v stříbrné terénní stanici na kolách nešlo se vyspat, ale příležitost dívat se z takové blízkosti tahové noci do tváře a neklid, z ptáků k zemi se snášející, nedá člověku usnout. Myšlenky krouží mezi slavíky nad krajinou, hlava srovnává možná řešení otazníků ptačího stěhování, atmosféra je v tom čase snad nejpřívětivější. Rozměrnost noci, zdánlivé ticho a čas, spěchající k přeměně v den, toť kulisa unikátní! Nikdy jsem dosud nepřišel tak blízko k fenoménu noci a ony letní tahové mají ještě o rozměr navíc. Vedou tažné ptáky po cestách jinam, do prvních zastávek či zimovišť. Stejně tak slavíky. Údivně rychle jsou tito pěvci schopni změnit sezónní režim a odletět pryč. Nic takového jsem netušil. Teprve sebrané výsledky rozsvítí nad problematikou světlo rozpoznání. Konečně jsem si jist, že se tak stane. Vím totiž dobře už několik týdnů, že téma se ke mně rozmluvilo. Kdekterý otazník třese se v pozici rozkývané. Děkuji současně všem, kteří slavíky příležitostně či cíleně okroužkovali a dopomohli mi k dokonalejší orientaci v tématu. Bez nich by svazek zbrusu nových klíčů byl možná poloviční. Tajemný podzimní slavičí tah bude přes další zámky pootvírán, na cestě k pokladnici.

Jeden z posledních letošních slavíků, kteří na čihadle Slavičí háj byli označeni v rámci dlouholetého výzkumu. Vím naprosto přesně, že řada z vás by se chtěla zeptat na letošní počet zachycených. Nepatří sdělování čísel příliš k mému stylu – na stranu druhou, tajné to není. Nově okroužkovaných slavíků obecných je k dnešnímu dni 554.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php