Síla malých objevů

Žádné komentáře u textu s názvem Síla malých objevů
Budu tady letos od teďka vzpomínat na cestu mého výzkumu. Asi nahodile, aby to bylo zajímavější.
Jsem si dobře vědom, že výsledky hodnotu mají a několik jich je dokonce unikátních. Těm se ale asi vyhneme, ostatně někde tady jsou. Při nich většinou „bouchaly nějaké ty špunty“.
Při procházce archivem jsem našel událost z roku 2009, kdy se podařilo prokázat pelichání slavíků v řepkovém poli!
Nikdy o tom nikdo nepsal a nemluvil, objevil jsem to díky neuvěřitelné náhodě, když se mi při odcházení porostem omylem spustilo přehrávání kontaktního hlasu, který je právě jedním z dalších objevů řadu let využívaným.
Zmíněné přinese i zkušenému badateli pořádný šok. Jsou věci, které prostě tak nějak nečekáte..
Uznávám, že podmínky to mohly být velmi specifické, hnízdiště přeci jen nebylo až tak daleko a řepka byla díky dešťům promeškána v sklizni a v čase už místy podrůstala zelenými semenáčky samovolného výsevu. To navodilo jakési sekundární patro s neuvěřitelnou potravní vitalitou bezobratlých.
Druhým efektem, stejně důležitým pro slavíky, kteří, jak asi víte, pelichají v unikátním procesu mezi pěvci (zrychleném), byla možnost v čase neschopnosti létat, ukrýt se. A to bezpečně.
Jenom mne napadla možná pohroma v případě sklizně, kdy by ptáci zřejmě neutekli. Ovšem i strniště řepky bývá dost vysoké, přežití by bylo otázkou.
Proběhl i úspěšný pokus o dochycení sklopkou, v poli jsem působil jistě velmi nepatřičně.
Zjištění napovídá, proč se již v letech před tím zdála mnohá hnízdiště vyprázdněná. Možná tedy, že nešlo o pocit, ale o skutečnost. Důvody zkusme hledat právě tady.
Na otázku, proč to dělají, by šlo odpovědět, že hnízdiště bývají po vyvedení mladých „vysbíraná“ a často i poloopadaná. Letní křoví, zejména černé bezy své listy horkem často upustí.
Dále by šlo předvídat za situace, kdy jeden z rodičů na lokalitě přeci jen zůstal, že příznačnou slavičí teritorialitou byl druhý partner zapuzen pryč, jinam.
Detail řepkového „lesa“.
Síla malých objevů způsobuje sice plíživý, ale přesto znatelný posun vpřed. V součtu pak nabízí velikou zábavu a závislost na tématu naprosto dokonalou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *