Byl to tehdy vážně veliký svátek!

2 komentáře u textu s názvem Byl to tehdy vážně veliký svátek!
Vzpomínáte na rok slavíka? Vyšla k tomu tahle naše knížečka, tehdy. Vydala ČSO ve spolupráci s AOPK, ČSOP, ČMJ, CHKO Kokořínsko, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Pálava a s členy ČSO.
Příprava: KORŠACH; tisk: Calamarus.
Zdálo by se, že se takovéto brožurky prostě přečtou a odloží, že nemohou víc už dát. Věřte mi, že jí beru do ruky často, kochám se jí, ale i kriticky posuzuji. Jsou tam některé údaje přežité, přesto ji mám za jedno z nejzdařilejších tuzemských pojednání o slavících. Škoda, že „ten vůz už jel“ a lidé na ni nikde nedosáhnou. Ornitologové by ji však mít měli, ti organizovaní. Tak pro ty dnes budou zejména věty následující. Co se přežilo, co je jinak.
Údaj o hmotnosti slavíka obecného: 17-28 gramů je rozsah uvěřitelný, přesto můj výzkum má rozpětí 19,5-35,5 gramů. Pomiňme přesah přes třicítku, kde šlo o hybridního jedince, podívejme se na spodní hranici. Nezaznamenal jsem slavíka hlouběji, než těsně pod dvacítkou, lehčí jsou pouze modráčci.
Poznávání v přírodě: „Obratně se pohybuje v podrostu, rychle pobíhá po zemi a po vyrušení rychle odlétá“. Konec věty v mých výzkumech neplatí. V naprosté většině případů slavík neodlétne, zůstane „vpit“ do podrostu neuvěřitelně. Bývá doslova k nevyplašení.
Hustota: „Celkový hnízdní stav slavíka obecného v ČR v letech 2002-03 činil 8000-16000 párů“. Tisíc párů dám dohromady jen u nás, zabrzdím-li kdesi před Benátkami. Do rozpětí bych tedy přidal klidně nulu na konec.
Prostředí: Třeba doplnit velmi atraktivní hnízdiště ve výsadbách z míst mimoúrovňového křížení silničních tahů i kolem železnic.
Opuštění hnízdiště: „První ptáci se vydávají na jih již počátkem srpna, kdy byly v podmínkách chovu zjištěny první náznaky tahového neklidu“. Z umělých podmínek nelze přesvědčivě odvodit termín odletu už proto, že tam jde (záměrem) spíše o ptáky hnízdící, žijící v nedivokém prostředí. Naprosto jistě odlétají už v III. dekádě července ptáci (převážně jde o samce) neúspěšní – nehnízdící, kteří stihli přepelichat dřív. Přelom měsíců, ale hlavně pak úvod srpna do jeho půle, je ústředním termínem odletu dospělých slavíků z oblasti Mladoboleslavska.
K ostatním slavíkům v sešitku uvedeným snad někdy jindy.
Bude-li zájem, projdeme spolu i všeliké jiné texty o králi pěvců včetně určovacích klíčů.
Brožurka, věnovaná slavíkům v roce 2007, je pěknou tiskovinou. Kresby, mapky, fotografie i texty, jsou bohaté a poutavě vedené. Jde o „polistováníčko“ milé, jedinečné, prospěšné.

2 odpovědi na “Byl to tehdy vážně veliký svátek!”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php