Od západu na východ

Žádné komentáře u textu s názvem Od západu na východ
Ve Švýcarsku vzniká studie o slavíku obecném, zaobírající se jeho zeměpisnou proměnlivostí. Zkoumány budou biometrické údaje z populací západních po východní, tedy od Iberského poloostrova po černomořský Krym. V rámci nabídnuté spolupráce se podaří prezentovat i naše slavíky české, z Mladoboleslavska. Jedná se dosud o nejširší využití dat, posbíraných mým výzkumem a právě rozsah dodaného a dosud nepublikovaného materiálu, mi vystavil pozvánku do autorského kolektivu.
Vyšetření velkého množství oblastně posbíraných výsledků měření nabídne velmi zajímavý pohled do slavičích populací napříč Evropou. Mělo by se tak třeba potvrdit, že slavíci z Portugalska budou drobnější slavíků z Česka či Slovenska. To, že směrem k severu se mnozí pěvci stávají robustnějšími, věděli už chytači klecových ptáků. Snadno poznali hýla severského od toho našeho, u zvonka jakbysmet. A nejen, že klecoví zpěváčci byli větší, byli i krásnějších barev.
Vraťme se však ještě k slavíkům. Dodám, že ve Středomoří se například i očekávají občasná dvě hnízdění v roce. Dříve tam totiž ptáci přilétají (pro vstřícnější klima, s ustálenou potravní nabídkou). U nás se dvojí hnízdění za sezónu nepředpokládá, ikdyž jsme diskusi nad některými případy vedli. Při revizích těch údajů šlo zatím vždy dopočítat tzv. hnízdění náhradní – stav, kdy ptáci přišli o první snůšku či čerstvá mláďata, přežili v páru, a zahnízdili v mírně zjednodušeném pojetí opakovaně. Právě z takového „náhradního“ hnízdění pochází i zápis nejvýše vystavěného slavičího hnízda z oblasti Mladoboleslavska, kdy pár umístil stavbu do solitérně (pod hrází rybníka) rostoucího keře hlohu (výška 130 cm) a i přes úsměvnou nápadnost hnízda byl pokus z 80. let na Dolnobousovsku úspěšný.
O tom, že výsledky jedné etapy specializace podporují druhé, svědčí i třeba nyní zkoumané kompletní (pohnízdní) pelichání adultních slavíků obecných, kdy je jisté, že náročný proces přepeřování a jeho zasazení do doby pobytu druhu u nás, přesvědčivě vylučuje zmiňovanou možnost druhého hnízdění. Samo načasování do fáze léta s vysokou úživností pelichanišť pro potřebný spontánní růst opeření, je toho důkazem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php