Hlášení už asi chodit nebudou…

Žádné komentáře u textu s názvem Hlášení už asi chodit nebudou…
Jak jsem změnil povahu kroužkování, už zahraniční hlášení asi chodit nebudou. Protože slavíci na to – zdá se – nemají. Kdo jiný to může lépe vědět, mým výzkumem jich je sledováno nejvíc.
A tak pomalu dochází výsledky z činnosti předešlé, hlavně z chytání CES, na Červenském rybníku. Dnes třeba dorazil výsledek rákosníka obecného.
Vždycky mi ti ptáci připadali při chytání obyčejní – jó, to rákosníci zpěvní, to byla jiná paráda! Když přišla vlna čerstvých migrantů do rákosí, zažívali jsme to na táboře u Řežabince kdysi, zažil jsem to též na rybníku doma. Na to jsou tyto akce skvělé. Přišel den – a byli najednou tam! Nádherní, mladí rákosníci kopřivoví! Ale zpět k těm „obyčejným“. Mladí nejsou moc hezcí, ale staří na jaře určitě. A je to taková jistota v rákosině; je na ně prostě spoleh!
Pojďme do archívu za obecným rákosníkem. Pojednal jsem o něm i na výstavě v Dolním Bousově, protože měl i v té oblasti pěkné výsledky z Červenského rybníku.
Při odchytech na rybníku s vodou, je nejběžnějším kroužkovancem. Líbí se mi na něm, že táhne jinam a jinudy, než jeho příbuzný – podobně, jak to činí oba hnědí slavíci. A právě JZ cesta k Gibraltaru se mi u obecného rákosníka podařila docela pěkně zdokumentovat.
Výsledky:
PRAHA T 592662
(F,+1K) 29.6.´89 Dolní Bousov
9.5.´91 Španělsko
Příslušník hnízdní populace byl kontrolován při návratu domů v severním Španělsku v Baskicku. Pyreneje se chystal přeletět po západním okraji. Zastižen byl v pohoří Navarra, v oblasti Pamplony. Zaujme poměrně pozdní datum průtahu starého rákosníka.
PARIS 4 034259
(1K) 5.9.´93 Francie
29.7.´94 Koprník
Samice, velmi pravděpodobně hnízdící na Kněžmostsku, byla označena v jižní Francii jako jednoletý pták. O Villetonu, při soutoku řeky Lot a Garonne, bude ještě zmíněno u jiného výsledku. Rákosníci z Mladoboleslavska – jak se zdá – se vyhýbají alpskému masivu a směřují podél něho, k Pyrenejskému poloostrovu. Táhnou tedy k jihozápadu. I. dekáda září je datem zžejmě již za vrcholem průtahu druhu.
PRAHA T 854303
(?,+1K) 2.8.´98 Lázně Bohdaneč (výpomoc při letní odchytové akci)
18.8.´98 Francie
Dospělý rákosník, který mohl být z Pardubicka, byl kontrolován na severu země, hned za hranicemi Německa, na Rýnu. Pták potvrzuje zmíněné oblétávání velehor zprava Německem do Francie. Konec II. dekády srpna dává tušit, že dospělí ptáci mohou být na cestě již poměrně hluboko.
PRAHA S 148869
(1K) 5.8.´99 Dolní Bousov
31.8.´99 Španělsko

Mladý pták, narozený zřejmě na Červenském rybníku, byl již koncem srpna na východním pobřeží poloostrova v oblasti Castellonu severně Valencie. Je možné, že Pyreneje překonal podél pobřeží. Zajímavé je srovnání dvou tohoročních rákosníků ve vztahu k místu a datu kontroly na podzimním tahu.
PRAHA S 505717
(M,+1K) 22.6.´10 Dolní Bousov
11.8.´11 Francie

Čerstvý výsledek kroužkování z Červenského rybníku je potvrzením cesty k soutoku krásných francouzských řek Lot a Garonne, v oblasti Villetonu. Od místa kroužkování byl v tom poměrně časném datu vzdálen již přes třináct set kilometrů.
Závěrem:
Velmi potěšitelným zjištěním je fakt, že všichni rákosníci obecní byli kontrolováni, nikoliv zabiti. Dále je z výsledků patrné poměrně časné opouštění hnízdišť rodiči a jednoznačně potvrzený odlet k jihozápadu. A zdá se spíše, že nejprve téměř k západu – do Porýní, odtud přes Pyreneje na příhodnější východní pobřeží Španělska k jihu. Ve finále pak k Gibraltarskému průlivu do cípu poloostrova.
Je také pravdou, že specializované týmy evropských ornitologů, sledující průtah pouštními oázami, druh z odchytů znají – je však otázkou, jaká je příslušnost rákosníků obecných, táhnoucích poloostrovem Apeninským přes Sicílii a Korsiku či místy ještě východnějšími.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php