Na vlastních nohou

Žádné komentáře u textu s názvem Na vlastních nohou
V čase nastupujících prázdnin slavičí hnízdiště tichnou. Pryč je žadonění mláďat o potravu, rodiče by k němu už stejně byli hluší. Mají jiné starosti. Přesně jak se mladým ukončí růst velkého peří, staří začnou s výměnou svého. Potomky už křídla dobře nesou, živit se umí, toulají se hnízdištěm, až se vzdálí docela. Jednoho z nich si tady teď prohlédneme.
U mladých slavíků je šat z hnízda skvrněný, patrno z obrázku.
Během prvního prázdninového měsíce kropenatý kabát převléknou, jemná pírka zmizí, nahrazena peřím dospělých. Budou jim podobní, až na maličkosti. A vydají se krajem. Hned jak začnou zrát bezinky, tam bychom je zastihli jistě.
Už nyní, kdybychom jim opeření rozfoukli, bylo by vidět shluky peří hnědého, které tělo oblékne kvalitněji.
Velkým překvapením letošní sezóny je skutečnost, že až na jednu příměstskou lokalitu, ptáci vůbec netrpí klíšťaty. To je zajímavé při porovnání výstrah k obyvatelstvu. Dokonce si troufám tvrdit, že takovýto „ohleduplný“ rok k slavíkům, co se týče roztočů, nepamatuji.
V kontextu zmíněného je dobré připomenout postřeh mého kolegy, že i motýlů je málo.
Určování pohlaví u tohoročních slavíků není spolehlivé. Po zkušenostech však možno napsat, že biometrika pozorného kroužkovatele navede k úspěchu s pravěpodobností 75%. Zejména, podaří-li se juvenily chytat současně.
Za stavu, kdy mají plně dorostlé v. peří (křídla/rýdovák), je naděje. A ověřit lze odhad v mnoha případech zjara, takto samostatní slavíci se zpravidla už o sebe postarají, přežijí a v oblasti je příště najdeme. Dokladů je dost.
Právě tohoroční jedinci jsou po republice těmi, kteří bývají zastiženi během kroužkovacích akcí či náhodných odchytů, mnohdy i v místech překvapivých. A platí to samozřejmě i pro příbuzného slavíka tmavého, s nímž se kroužkovatelé setkávají zejména při jeho přeletu hraničních hor. Ten čas není daleko, druhá půlka prázdnin a první dny po nich ta setkání přinesou. Intenzita průtahu mladých slavíků tmavých bude záležet na úspěchu hnízdění západně a severně od nás.
Mám-li stav předpovědět, rok bude úspěšný. Našim totiž letos hnízdění vyšlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php