Pokročme v určování

Žádné komentáře u textu s názvem Pokročme v určování
Pojďme se dnes podívat (aktuálně) na specializací zkoumaný rozlišovací znak ve vztahu k stáří slavíků. Ověřován (pro jarní ptáky!) je dvě sezóny. Jako pomocný se jeví důležitý.
Jedná se o plošné opotřebení praporů ručních letek. Přestože poznatky zahraničních kolegů mluví (a jsem s nimi zčásti ve shodě) o „až překvapivě zachovalém peří jarních ptáků“, není to tak docela. A toho se přidržme. Peří jarních dvouletých vypadá totiž jinak. Je odíráno přeci jen déle (porovnej vznik letek pull s datem pohnízdní výměny ad) a je to poznat. V místech, kde složené letky směrem k vrcholu nedokrývají špice následujících, je po rozevření křídla (prohlížet ve stínu) prořídnutí praporů zřetelné. Není bez zajímavosti, že odolnost per, po zvládnutí návratu domů (SO pelichají pouze jedenkrát v roce a to před odletem), výrazně ochabuje a po odhnízdění dvouletých je velké peří značně poškozené. V tom čase už i většina víceletých má letky i rýdovák zřetelně opotřebený.
Jako pomocný znak, nevidíme-li předěl (rozhraní) pelichání na křídle, je možno využít k rozlišení věku tedy i zjištění stavu opotřebení letek.
Zmiňuji to proto, že není vůbec jednoduché odlišit některé starší od mladších jarních podle svrchních velkých krovek loketních. Atlasy na webech i tištěné pracují s znaky zřetelnými i zřetelnými méně. Neviděl jsem však nikde zatím fotodoklady „těžkých“ jarních slavíků, kteří mají předěl neznatelný. Ať v struktuře praporu, v délce krovek, barevném rozdílu či v přítomnosti skvrn. A takoví slavíci na Mladoboleslavsko v druhé návratové vlně občas přilétají.
K znaku zmíněnému možno přičíst též šíři per rýdováku, ovšem i tento je proměnlivý a vyžaduje určitou zkušenost. Pravdou však je, že snad ještě více, než šíře per, platí prve zmíněný fenomén. U prvního páru (střední pera) bývá u dvouletých prapor již prořídlý, někdy i potrhaný.
Růstové pruhy mohou pomoci, ale platí zde stejné jak u všech hledání předchozích. I starý slavík může mít pera pruhovaná za předpokladu, že rýdovák měnil spontánně. Takové případy mám v archívu.
Svrchní velké krovky ruční, jsou-li úzké a „obloučkovité“, mohou nést někdy více znaků z šatu juvenilního, než krovky sousední (určovacími klíči sledované). Jde však o úkaz ošidný, jsou-li však skvrnky přítomny jako na snímku dole, je věkové zařazení proveditelné.
Kontrolovaným M,2K – jarním, je pták, označený v samém konci předchozího léta (24.8.) v bezinkách St. Studénky, chycený – přemístěný v roce letošním (5.5.) na Kněžmostsko, k hrázi rybníku Lomenďák. Je čerstvě v páru s F,2K – stavějící hnízdo.
Dalším novým poznatkem sezóny je unikátní doklad o předodletové (loňské) potulce M,+2K – potvrzeného na hnízdišti (shodném s místem kroužkování).
O tom někdy příště.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php