Slabší část výzkumu

Žádné komentáře u textu s názvem Slabší část výzkumu
Problematika pohnízdního pelichání adultních slavíků obecných zkoumaných na Mladoboleslavsku má ještě jeden otazník: Co se děje v posledních fázích pelichání?
Je to problém, protože chvíle to mohou být velmi krátké. Dal jsem si práci a prošel nasbíraný materiál zvláště pak křídla blížící se do finále. Člověk se v tématu průběžně zdokonaluje a je pravdou, že dnešních kvalit jsem před rokem jistě nedosahoval. S uvědoměním si, jak nepatrné rozdíly či nepozornost mohou pozměnit výsledný verdikt, na posudek: „pelichání ukončeno“ musím být opatrný. Jinými slovy – taková křídla eviduji čtyři. Všechna ostatní měla vždy alespoň zbytky toulce letek ukončujících proces dohledatelné. Z čtyř výše vyčleněných musím jedno z opatrnosti ještě opatřit malým otazníkem. Křídlo hybridního samce od Čížovek, slavíka od rybníka Vraždy a loňského „rekordmana“ od Staré Studénky jsem prohlédl dokonale, za ně ručím. Přesto musím konstatovat, že jde o velmi drobný vzorek a spíše je to tak, že plně přepelichaní jedinci v sběru chybí. Čím to je?
Ikdyž musím připustit případnou výjimku – zdá se, že jakmile slavík zbaví křídla posledních zbytků voskových šupin z toulců per, nastoupí tah. Kdyby tomu tak nebylo, nachytal bych je. Kdo mne v akci zažil – ví, o čem mluvím. Takže tady by mohlo být jasno.
Co mne však ještě zaráží – ač se mi to zjištění příliš nehodí – musím konstatovat, že ne všichni mají v poslední fázi procesu nápadné zásoby tuku. Jak to je s těmi, kteří je nevytvořili?
Tady bychom potřebovali znát cestovní mapu zkoumaných slavíků. Zjistit, zda všichni po startu volí etapu delší, anebo někteří zakotví při prvním superúživném místě. Rovněž se zdá podle nasbíraného materiálu, že tohoroční mláďata tuk vystupující nad obrys těla doma netvoří. O nich však soudím, že jejich odlet vypadá zcela odlišně včetně časového schématu.
Přiznávám, že diskutovaný problém nemá zatím jednoznačné řešení i proto musím pokračovat v chytání a vývoj peří v kombinaci s tvorbou tukových zásob pečlivě vyhodnocovat.
Indicie:
..Že dospělý slavík po ukončení pelichání hned odletí jsme si ukázali vloni právě na Studénce.
..Že někteří musí letět „nevykrmení“ je jasné z výpočtů pozdně chytaných jedinců bez zásob.
..Že pták s nepatrnými zbytky toulců posečká den – dva, jsme si dokázaly hlasovou provokací
vloni u Horky.
Co se problematikou pelichání zabývám, mám jedno přání – kdyby tak někdo jednoho z čerstvě označených místních slavíků někde zkontroloval, stačilo by za hranicí okresu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php