Jsou slavíci věrní?

1 komentář u textu s názvem Jsou slavíci věrní?
Jak to je s jejich vztahem k hnízdišti, místu narození, nebo k partnerovi – pojďme se na to podívat.
Nemám statistiky rád, protože nejsem schopen vypracovat věc přesnou. Prostě to nejde. Tak třeba problém, který jsem nanesl v titulku. Nemohu zaručit pro porovnávání třeba to, že při návštěvách hnízdišť dodržím alespoň přibližný datum (v každé fázi hnízdění je přítomnost a aktivita slavíků jiná); mnozí ptáci mají zkušenost s odchytovou metodou či místem a vyhnou se (nejsou tedy zahrnuti); v dřívějším sledování příletů jsem neuměl využít provokace přehrávkou hlasu a být tak přesnější (dnes zjišťuji i ty časné – nezpívající); za hranicemi území nemám přehled vůbec o ničem (nikdo tam slavíky nezkoumá); prověřování párů neprobíhá z mé strany důsledně (při spěchu se více chytají samci) atd. Výsledky jsou dále zkresleny skutečností, že již dvacet let nejsou aktivně kroužkována mláďata v hnízdech a schází tak výsledky z jejich dalšího pohybu v oblasti. Dalším zavádějícím faktorem je nárůst hnízdišť, kdy namísto původních dvaceti je jich dnes sledováno padesát. Prostě jakýkoliv propočet z posbíraných výsledků je provázen otazníkem.

Slavík obecný je nejčastěji úspěšný za předpokladu, že:
   – přežil cesty mezi oběma důležitými místy na své mapě i samotný pobyt v nich
   – je samečkem, nejlépe alespoň s jednou zkušeností s hnízděním
   – lokalita nezanikla či nedoznala výrazných proměn ve vztahu k podrostu
   – má potřebné štěstí
Slavíci ve vztahu k místu narození

samičky:
zpětně odchyceno bylo 5 jedinců, z toho pouze 1 hnízdila v místě narození.
samečci:   kontrolováno bylo 10 jedinců, z toho pouze 1 hnízdil v místě narození
                 (dva byli chyceni až jako sedmiletí).
Slavíci ve vztahu k místu hnízdění
samičky dvouleté:
                                Kontrolováno bylo v následujících letech na tomtéž místě hned další rok
                                11 jedinců. Další 3 přesídlily jinam. U jedné eviduji 4 hnízdění v řadě!
samečci dvouletí:   36 tamtéž a 16 nalezených jinde.
samičky víceleté:   17 tamtéž po roce a déle, jinde zjištěn 1 exemplář.
samečci víceletí:     89 chyceno v místě a 7 evidováno přesídlených.
S nejasným rozlišením (+1K) jsou vedeni jako hnízdící tamtéž 2 samičky a 5 samečků.
(Dalších 7 výsledků vyžaduje hlubší analýzu a komentář k nim připravím na příště).

Slavíci ve vztahu jeden k druhému

Prokázáno bylo pouze ve 3 případech pokračování manželského svazku v roce následujícím. Později ne.
V jednom případě navíc vzniklo podezření na víceženství kdy se zdálo, že dvě hnízda s dvěmi usazenými samicemi jsou v revíru jediného samce.
Dalším zjištěním je prokázání smíšených párů SO x ST ve 2 případech.

Jsou slavíci tedy věrní?
Jeden druhému ne, jde jistě spíše o vztah k hnízdišti, ten je zejména u samců nápadně silný. Mláďata se často nevrací, dvouletí ptáci svůj první pokus mnohdy odbudou jinde (i na méně cenných lokalitách), pak se občas jakoby upamatují. Může tam jít samozřejmě o vyhnání v čase návratu do místa narození přeživším (a v návratu mnohem rychlejším) otcem či strýcem ze sousedství. Absence těchto „odmítnutých synů“ v druhém roce v místě by mohlo vysvětlovat nápadnou převahu „neznámých“ dvouletých (neoznačených), kteří se často později z oblasti nadobro ztratí (výsledek hodnocen v čase kroužkování mláďat).
A dobrá zpráva (s tématem nesouvisející) na konec – statečný střízlík v naší zahradě stále přenocuje a zdá se, že náladu nemá špatnou. Bylo by dobré jej okroužkovat. Oslovím v dílně kolegu, až se objeví.

Jedna odpověď na “Jsou slavíci věrní?”

  1. Zajímavá informace je, že nositelem věrnosti a tedy obsazování lokalit je u slavíka pravděpodobně samec. Předpokládám, že místo pro hnízdo bude vybírat spíše samice a tak pro "hnízdní úspěšnost lokality" se musí sejít pár, který jak výběr lokality, tak umístění hnízda umí dát dohromady. Příroda je ve svém výběru nekompromisní a samice, která vybere špatné místo, často druhou šanci nedostane.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php