Slavičí háj v čase podzimního tahu

Žádné komentáře u textu s názvem Slavičí háj v čase podzimního tahu

Soukromý ptačí park se zdá být příhodný i pro podzimní migraci ptáků. Nelze jistě očekávat, že ptáci drží směr přísně od severu, ale poloha v bousovské kotlině zdá se příhodnou. Dosah přehrávací aparatury je jistě přes kilometr, to bude zhruba výška nočních přeletů pěvců. Vábeni jsou vybraně slavíci, ale skutečnost, že „to dole žije“, zaujme i opeřence jiné.

Šipky na obrázku ukazují biokoridory, kosočtverec místo odchytů na Trnickém potoce, ostatní postihují klíčová místa parku, uchystaná pro nárůst počtu párů hnízdících slavíků.

Zdroj: Mapy.cz

Je zajímavé sledovat, odkud se ptáci, odchycení v pravé noci, objevují. Z které strany v sítích jsou.

Výhodou další je možnost parkovat, kde si člověk vymyslí, povrch je zpevněný travním drnem. Problém celorepublikový je nyní ten, že voda v potoce schází. I tak je ovšem zajímavé sledovat, jak slavíci během tahu využívají k sběru potravy dno rákosím zarostlých svodnic.

Částečně vidět je na mapě i rybník Malý Pivák a jen o kus výše na Trnickém potoce vytušit rybník Zvolínek. Obě hladiny jsou sice za hranicí parku, ale jak známo – ptáci neznají hranic a efekt odlesku hladin, zejména v noci, je příhodný. I zde to ještě nedávno v oblasti vypadalo jinak, příznivěji. Dnes třeba téměř chybí doprovodné dřeviny kolem železnice, i když pro tah třeba ťuhýkům, postačují vyšší byliny. A louky kolem potravně bohaté samozřejmě jsou.

Dnes proběhne v místě další z nočních odchytů, zaměřený primárně na slavíky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

css.php